رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طحان نظیف: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها توصیه‌پذیر نیست

طحان نظیف: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها توصیه‌پذیر نیست سخنگوی شورای نگهبان: ۵ طرح و لایحه طی جلسات اخیر شورای نگهبان قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت که اولین آن اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس بود که پس از بررسی در شورا، مغایر با شرع و قانون اساسی تلقی نشد. لایحه […]

طحان نظیف: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها توصیه‌پذیر نیست

سخنگوی شورای نگهبان:
۵ طرح و لایحه طی جلسات اخیر شورای نگهبان قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت که اولین آن اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس بود که پس از بررسی در شورا، مغایر با شرع و قانون اساسی تلقی نشد.

لایحه حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب نیز از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که با ایراداتی که پیشتر از سوی بنده عنوان شده بود،‌ مواجه شد.

مصوبه افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم به تصویب رسیده و مربوط به روزهای اخیر است به همین دلیل هنوز در شورای نگهبان بررسی نشده است.

شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها توصیه‌پذیر نیست  و به دنبال انجام وظیفه قانونی خود است.