رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیش‌بینی وام ۳۵۰ میلیون تومانی ازدواج جوانان در ۱۴۰۳

پیش‌بینی وام ۳۵۰ میلیون تومانی ازدواج جوانان در ۱۴۰۳ نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳: کمیسیون تلفیق وام ازدواج جوانان را ۳۵۰ میلیون تومان و سایر متقاضیان را ۳۰۰ میلیون تومان تعیین می‌کند تا با این کار از جوانان حمایت شود.

پیش‌بینی وام ۳۵۰ میلیون تومانی ازدواج جوانان در ۱۴۰۳

نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳:

کمیسیون تلفیق وام ازدواج جوانان را ۳۵۰ میلیون تومان و سایر متقاضیان را ۳۰۰ میلیون تومان تعیین می‌کند تا با این کار از جوانان حمایت شود.