رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پکن: استقلال تایوان به معنای جنگ است

پکن: استقلال تایوان به معنای جنگ است سخنگوی دولت چین: پکن مایل است برای اتحاد مجدد مسالمت‌آمیز با تایوان فرصت بیشتری اختصاص دهد، اما فعالیت‌های جدایی‌طلبانه را تحمل نخواهد کرد. می‌خواهم تاکید کنم که استقلال تایوان به معنای جنگ است.

پکن: استقلال تایوان به معنای جنگ است

سخنگوی دولت چین:
پکن مایل است برای اتحاد مجدد مسالمت‌آمیز با تایوان فرصت بیشتری اختصاص دهد، اما فعالیت‌های جدایی‌طلبانه را تحمل نخواهد کرد.

می‌خواهم تاکید کنم که استقلال تایوان به معنای جنگ است.