رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فوت کودک ۶ ساله در بیمارستان کودکان مفید، منجر به بازداشت ۴ نفر و تشکیل پرونده قضایی شد

فوت کودک ۶ ساله در بیمارستان کودکان مفید، منجر به بازداشت ۴ نفر و تشکیل پرونده قضایی شد در پی فوت یک کودک ۶ ساله در بیمارستان کودکان مفید تهران، ۴ نفر از اعضای کادر درمان بیمارستان بازداشت و پرونده قضایی در همین رابطه تشکیل شد. پس از اعلام فوت این کودک ۶ ساله، مقام […]

فوت کودک ۶ ساله در بیمارستان کودکان مفید، منجر به بازداشت ۴ نفر و تشکیل پرونده قضایی شد

در پی فوت یک کودک ۶ ساله در بیمارستان کودکان مفید تهران، ۴ نفر از اعضای کادر درمان بیمارستان بازداشت و پرونده قضایی در همین رابطه تشکیل شد.

پس از اعلام فوت این کودک ۶ ساله، مقام قضایی در دادسرای تهران در جریان موضوع قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات قضایی اولیه و تشکیل پرونده، رئیس اورژانس، ۲ سوپروایزر و یک سرپرستار بیمارستان بازداشت شدند./میزان