رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«رکنا» در شکایت باجناق‌های مهرجویی مجرم شناخته شد

«رکنا» در شکایت باجناق‌های مهرجویی مجرم شناخته شد سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی: اتهام‌های مهدی ابراهیمی‌تازه محله، «انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع» در ۲۷ مهر ۱۴۰۲ با عنوان «قاتل داریوش مهرجویی کیست؟ باجناق‌ها آدمکش اجیر کردند!»، است که هیات منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهم با اکثریت آراء در موضوع اتهام، وی […]

«رکنا» در شکایت باجناق‌های مهرجویی مجرم شناخته شد

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی:

اتهام‌های مهدی ابراهیمی‌تازه محله، «انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع» در ۲۷ مهر ۱۴۰۲ با عنوان «قاتل داریوش مهرجویی کیست؟ باجناق‌ها آدمکش اجیر کردند!»، است که هیات منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهم با اکثریت آراء در موضوع اتهام، وی را مجرم دانست و نیز وی را با اکثریت آراء مستحق تخفیف ندانست.