رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادغام موسسات مالی را به ورشکستگی ترجیح می‌دهیم

ادغام موسسات مالی را به ورشکستگی ترجیح می‌دهیم وزیر اقتصاد: ادغام موسسات مالی را به اعلام ورشکستگی ترجیح می‌دهیم، اگر موسسه ورشکست اعلام شود باید به سپرده‌گذاران بگوییم همچین موسسه‌ای دیگر نیست و اگر پولتان را می‌خواهید دنبال مدیران و سهامداران بگردید.

ادغام موسسات مالی را به ورشکستگی ترجیح می‌دهیم

وزیر اقتصاد: ادغام موسسات مالی را به اعلام ورشکستگی ترجیح می‌دهیم، اگر موسسه ورشکست اعلام شود باید به سپرده‌گذاران بگوییم همچین موسسه‌ای دیگر نیست و اگر پولتان را می‌خواهید دنبال مدیران و سهامداران بگردید.