رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادعای وزیر ارتباطات: سرعت اینترنت در ایران در حال رسیدن به گیگابایت بر ثانیه است

ادعای وزیر ارتباطات: سرعت اینترنت در ایران در حال رسیدن به گیگابایت بر ثانیه است وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این مطلب که سرعت اینترنت در ایران در حال رسیدن به گیگابایت بر ثانیه است: همه مسائل اقتصادی و اجتماعی به سرعت اینترنت گره خورده است.

ادعای وزیر ارتباطات: سرعت اینترنت در ایران در حال رسیدن به گیگابایت بر ثانیه است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این مطلب که سرعت اینترنت در ایران در حال رسیدن به گیگابایت بر ثانیه است: همه مسائل اقتصادی و اجتماعی به سرعت اینترنت گره خورده است.