رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس سازمان سنجش از رای انفصال از خدمت تبرئه شد

رئیس سازمان سنجش از رای انفصال از خدمت تبرئه شد رئیس دیوان عدالت اداری: شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری رای انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش در پرونده شکایت یک دانشجو رای به برائت داد./فارس

رئیس سازمان سنجش از رای انفصال از خدمت تبرئه شد

رئیس دیوان عدالت اداری: شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری رای انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش در پرونده شکایت یک دانشجو رای به برائت داد./فارس