رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس سازمان ملی مهاجرت: طبق برآوردهای ما تعداد اتباع غیرمجاز بین ۵۰۰ هزار تا ۱.۲ میلون نفر است

رئیس سازمان ملی مهاجرت: طبق برآوردهای ما تعداد اتباع غیرمجاز بین ۵۰۰ هزار تا ۱.۲ میلون نفر است تعداد اتباع خارجی که به‌صورت قانونی وارد کشور شده‌اند ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است. نزدیک به ۱۰ درصد کل اتباع خارجی از حدود ۸۰ کشور مختلف و غیرافغان هستند.

رئیس سازمان ملی مهاجرت: طبق برآوردهای ما تعداد اتباع غیرمجاز بین ۵۰۰ هزار تا ۱.۲ میلون نفر است

تعداد اتباع خارجی که به‌صورت قانونی وارد کشور شده‌اند ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است. نزدیک به ۱۰ درصد کل اتباع خارجی از حدود ۸۰ کشور مختلف و غیرافغان هستند.