رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز به کار رسمی سرکنسول ایران در جده پس از ۸ سال

آغاز به کار رسمی سرکنسول ایران در جده پس از ۸ سال حسن زرنگار ابرقویی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جده دیذوز ۱۹ آذر با حضور در دفتر وزارت خارجه پادشاهی عربستان سعودی در مکه مکرمه (جده) روانامه خود را تسلیم مازن بن حمد الحملی، مدیرکل دفتر وزارت خارجه عربستان سعودی کرد.

آغاز به کار رسمی سرکنسول ایران در جده پس از ۸ سال

حسن زرنگار ابرقویی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جده دیذوز ۱۹ آذر با حضور در دفتر وزارت خارجه پادشاهی عربستان سعودی در مکه مکرمه (جده) روانامه خود را تسلیم مازن بن حمد الحملی، مدیرکل دفتر وزارت خارجه عربستان سعودی کرد.