رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نیروگاه شازند: با عرض معذرت مازوت می‌سوزانیم

نیروگاه شازند: با عرض معذرت مازوت می‌سوزانیم توزیع برق حرارتی شازند: با توجه به افزایش مصرف گاز در بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش خانگی، تامین کامل سوخت گاز نیروگاه‌ها ممکن نبوده و به‌علت محدودیت‌های اعمال شده، نیروگاه شازند نیز جهت تامین برق در روزهای آینده، ضمن عذرخواهی از مردم ناگزیر به استفاده از سوخت مازوت خواهد […]

نیروگاه شازند: با عرض معذرت مازوت می‌سوزانیم

توزیع برق حرارتی شازند:

با توجه به افزایش مصرف گاز در بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش خانگی، تامین کامل سوخت گاز نیروگاه‌ها ممکن نبوده و به‌علت محدودیت‌های اعمال شده، نیروگاه شازند نیز جهت تامین برق در روزهای آینده، ضمن عذرخواهی از مردم ناگزیر به استفاده از سوخت مازوت خواهد شد.