رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمارهای تازه از کاربران اینستاگرام در کشور: تعداد صفحات پرمخاطب ۲۱ درصد افزایش یافته است

آمارهای تازه از کاربران اینستاگرام در کشور: تعداد صفحات پرمخاطب ۲۱ درصد افزایش یافته است گزارش وب‌سایت مشق نو، آمار جالبی درباره میزان رشد مثبت و منفی صفحات مختلف اینستاگرام فارسی ارائه می‌دهد. براساس این گزارش، سهم صفحه‌های «طنز و سرگرمی» روندی نزولی داشته و آمار آن در پاییز سال جاری به ۲۷ درصد رسیده […]

آمارهای تازه از کاربران اینستاگرام در کشور: تعداد صفحات پرمخاطب ۲۱ درصد افزایش یافته است

گزارش وب‌سایت مشق نو، آمار جالبی درباره میزان رشد مثبت و منفی صفحات مختلف اینستاگرام فارسی ارائه می‌دهد. براساس این گزارش، سهم صفحه‌های «طنز و سرگرمی» روندی نزولی داشته و آمار آن در پاییز سال جاری به ۲۷ درصد رسیده است. صفحه‌های «آموزشی» و صفحه‌های «کسب‌وکار» هم رشد را تجربه کرده‌اند. یکی دیگر از تغییرات مشهود در بین صفحه‌های پرمخاطب اینستاگرام ایرانی، ظهور صفحه‌های «احساسی» است.

نکته دیگر این گزارش اشاره به افزایش تدریجی سهم صفحه‌های مذهبی است. این اتفاق نشان می‌دهد که اینستاگرام ایرانی به‌سمت فراگیرترشدن حرکت می‌کند و نکته دیگر آنکه به‌نظر می‌رسد مبلغان مذهبی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که صرفاً با اتکا بر رسانه‌های رسمی و پلتفرم‌های «بومی» نمی‌توانند به‌اندازه کافی روی کاربران تأثیر بگذارند./دیجیاتو