رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عوارض صادرات پیاز ۱۰۰ درصد شد

عوارض صادرات پیاز ۱۰۰ درصد شد بر اساس اعلام دفتر صادرات گمرک ایران از روز ۲۲ آذر ماه عوارض ۱۰۰ درصدی از صادرات پیاز به منظور تعادل بخشی به بازارها و  کنترل قیمت‌ها وصول خواهد شد.

عوارض صادرات پیاز ۱۰۰ درصد شد

بر اساس اعلام دفتر صادرات گمرک ایران از روز ۲۲ آذر ماه عوارض ۱۰۰ درصدی از صادرات پیاز به منظور تعادل بخشی به بازارها و  کنترل قیمت‌ها وصول خواهد شد.