رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاخ سفید: به ایران پیام داده‌ایم، نمی‌خواهیم شاهد درگیری بیشتری در منطقه باشیم

کاخ سفید: به ایران پیام داده‌ایم، نمی‌خواهیم شاهد درگیری بیشتری در منطقه باشیم جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرد: به ایران پیام داده ایم که نمی خواهیم شاهد درگیری های بیشتر در منطقه باشیم.

کاخ سفید: به ایران پیام داده‌ایم، نمی‌خواهیم شاهد درگیری بیشتری در منطقه باشیم

جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرد: به ایران پیام داده ایم که نمی خواهیم شاهد درگیری های بیشتر در منطقه باشیم.