رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجوز فعالیت یک ایرلاین تعلیق شد

مجوز فعالیت یک ایرلاین تعلیق شد سازمان هواپیمایی کشوری: به دنبال بازرسی‌های نظارتی معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری و به دلیل عدم رعایت استانداردهای پرواز و قوانین ومقرات، فعالیت یک شرکت هواپیمایی و دو مرکز تعمیر و نگهداری هواپیما تعلیق شد.

مجوز فعالیت یک ایرلاین تعلیق شد

سازمان هواپیمایی کشوری:
به دنبال بازرسی‌های نظارتی معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری و به دلیل عدم رعایت استانداردهای پرواز و قوانین ومقرات، فعالیت یک شرکت هواپیمایی و دو مرکز تعمیر و نگهداری هواپیما تعلیق شد.