رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسکو: درباره بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران، توپ در زمین غرب است

مسکو: درباره بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران، توپ در زمین غرب است دیپلمات ارشد روسیه: موضع غرب درباره توافق هسته‌ای با ایران ناقص بوده و در حال حاضر توپ در زمین غربی‌هاست. اوضاع کنونی آکنده از احتمال تنش کنترل‌نشده در هر لحظه است اما این انتخاب آن‌هاست. ما نمی‌توانیم آنها را مجبور کنیم که […]

مسکو: درباره بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران، توپ در زمین غرب است

دیپلمات ارشد روسیه:

موضع غرب درباره توافق هسته‌ای با ایران ناقص بوده و در حال حاضر توپ در زمین غربی‌هاست.

اوضاع کنونی آکنده از احتمال تنش کنترل‌نشده در هر لحظه است اما این انتخاب آن‌هاست.

ما نمی‌توانیم آنها را مجبور کنیم که به میز مذاکره بازگردند و هیچ‌کس نمی‌تواند.

این یک کوته‌نظری و از نظر راهبردی، یک موضع ناقص است.