رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲ شرط وزیر خارجه آذربایجان برای بازگشایی سفارت

۲ شرط وزیر خارجه آذربایجان برای بازگشایی سفارت وزیر خارجه آذربایجان با بیان اینکه مهاجم به سفارت باید به سخت‌ترین شکل مجازات و امنیت سفارت به صورت کامل تضمین شود، گفت: بر اساس حکم دادگاه تصمیم خود را خواهیم گرفت.

۲ شرط وزیر خارجه آذربایجان برای بازگشایی سفارت

وزیر خارجه آذربایجان با بیان اینکه مهاجم به سفارت باید به سخت‌ترین شکل مجازات و امنیت سفارت به صورت کامل تضمین شود، گفت: بر اساس حکم دادگاه تصمیم خود را خواهیم گرفت.