رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سنگین ترین برف در ١۴۵ سال گذشته مسکو

همزمان با تعطیلات کریسمس سنگین ترین برف در ١۴۵ سال گذشته مسکو را سفید پوش کرد.  

همزمان با تعطیلات کریسمس سنگین ترین برف در ١۴۵ سال گذشته مسکو را سفید پوش کرد.