رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اراکی، عضو شورای عالی حوزه علمیه: بسیاری از کتاب‌های آیت‌الله مصباح باید به کتاب درسی تبدیل شود

اراکی، عضو شورای عالی حوزه علمیه: بسیاری از کتاب‌های آیت‌الله مصباح باید به کتاب درسی تبدیل شود محسن اراکی، عضو شورای عالی حوزه علمیه گفت: علما، فضلا و طلبه‌های حوزه‌های علمیه با افکار آیت الله مصباح بیشتر آشنا شوند، کتاب‌ها و اندیشه‌های ایشان در حوزه باید ترویج شود. بسیاری از کتاب‌های آیت‌الله مصباح باید به […]

اراکی، عضو شورای عالی حوزه علمیه: بسیاری از کتاب‌های آیت‌الله مصباح باید به کتاب درسی تبدیل شود

محسن اراکی، عضو شورای عالی حوزه علمیه گفت: علما، فضلا و طلبه‌های حوزه‌های علمیه با افکار آیت الله مصباح بیشتر آشنا شوند، کتاب‌ها و اندیشه‌های ایشان در حوزه باید ترویج شود. بسیاری از کتاب‌های آیت‌الله مصباح باید به کتاب درسی تبدیل شود./ایرنا