رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رایزنی وزیر امور خارجه ترکیه با امیرعبداللهیان

رایزنی وزیر امور خارجه ترکیه با امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ترکیه در تماسی تلفنی با امیرعبداللهیان مراتب تسلیت و همبستگی دولت و مردم ترکیه با دولت و ملت ایران به خاطر حمله تروریستی روز چهارشنبه در شهر کرمان را ابراز نمود. وزرای امور خارجه ایران و ترکیه در این گفتگوی تلفنی با توجه به تعويق […]

رایزنی وزیر امور خارجه ترکیه با امیرعبداللهیان

وزیر امور خارجه ترکیه در تماسی تلفنی با امیرعبداللهیان مراتب تسلیت و همبستگی دولت و مردم ترکیه با دولت و ملت ایران به خاطر حمله تروریستی روز چهارشنبه در شهر کرمان را ابراز نمود.

وزرای امور خارجه ایران و ترکیه در این گفتگوی تلفنی با توجه به تعويق سفر رييسی به آنكارا – به دليل حادثه تروريستي كرمان – كه قرار بود روز جاري انجام شود توافق كردند در آينده نزديك سفر رسمی رئيس جمهور كشورمان به كشور دوست، برادر و همسايه، تركيه انجام شود.