رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اتفاقی خطرناک بیخ گوش ایران؛ طالبان در مدارس جهادی جنگجویان «انتحاری» تربیت می‌کند؟

اتفاقی خطرناک بیخ گوش ایران؛ طالبان در مدارس جهادی جنگجویان «انتحاری» تربیت می‌کند؟ طالبان هنوز به صورت رسمی اهداف ساخت هزاران مدرسه تحت عنوان «مدارس جهادی» را اعلام نکرده اما بسیاری از آگاهان و کارشناسان بر این باور هستند که این گروه از این مدارس برای تربیت نسل جدیدی از جنگجویان «انتحاری» استفاده می‌کنند./شفقنا

اتفاقی خطرناک بیخ گوش ایران؛ طالبان در مدارس جهادی جنگجویان «انتحاری» تربیت می‌کند؟

طالبان هنوز به صورت رسمی اهداف ساخت هزاران مدرسه تحت عنوان «مدارس جهادی» را اعلام نکرده اما بسیاری از آگاهان و کارشناسان بر این باور هستند که این گروه از این مدارس برای تربیت نسل جدیدی از جنگجویان «انتحاری» استفاده می‌کنند./شفقنا