رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دبیر ستاد امر به معروف: از آبان تا آذر ماه جاری بیش از ۲۸۵ هزار مورد تذکر لسانی در خیابان ولیعصر (ع) تهران صورت گرفته

دبیر ستاد امر به معروف: از آبان تا آذر ماه جاری بیش از ۲۸۵ هزار مورد تذکر لسانی در خیابان ولیعصر (ع) تهران صورت گرفته که از این تعداد ۴۰ مورد منجر به تنش شده طی نظر سنجی که مرکز پژوهش ستاد انجام داده، بیش از ۸۵ درصد از مردم ایران قائل به پوشش اعم […]

دبیر ستاد امر به معروف: از آبان تا آذر ماه جاری بیش از ۲۸۵ هزار مورد تذکر لسانی در خیابان ولیعصر (ع) تهران صورت گرفته که از این تعداد ۴۰ مورد منجر به تنش شده

طی نظر سنجی که مرکز پژوهش ستاد انجام داده، بیش از ۸۵ درصد از مردم ایران قائل به پوشش اعم از حجاب شرعی و عرفی هستند و فقط پنج درصد هیچ اعتقادی به حجاب ندارند./ایرنا