رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعطیلی ۱۰ مدرسه غیردولتی به دلیل تخلفات

تعطیلی ۱۰ مدرسه غیردولتی به دلیل تخلفات وزارت آموزش و پرورش: شکایاتی که درباره مدارس به ما اعلام می‌شود را بررسی و از مدرسه بازدید می‌کنیم و  بعید است که شواری نظارت مسامحه انجام دهد. در سال جاری بیش از ۱۰ مدرسه غیردولتی به دلیل تخلفاتی همچون دریافت شهریه مازاد و مسائل فرهنگی و اخلاقی […]

تعطیلی ۱۰ مدرسه غیردولتی به دلیل تخلفات

وزارت آموزش و پرورش:

شکایاتی که درباره مدارس به ما اعلام می‌شود را بررسی و از مدرسه بازدید می‌کنیم و  بعید است که شواری نظارت مسامحه انجام دهد.

در سال جاری بیش از ۱۰ مدرسه غیردولتی به دلیل تخلفاتی همچون دریافت شهریه مازاد و مسائل فرهنگی و اخلاقی تعطیل شده‌اند.