رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سردار حسینی رئیس پلیس راهور فراجا شد

سردار حسینی رئیس پلیس راهور فراجا شد با حکم سردار احمدرضا رادان؛ فرمانده کل انتظامی، سردار سید تیمور حسینی؛ رئیس پلیس راهور فراجا شد. گفتنی است که پیش از این سردار حسینی؛ جانشین رئیس پلیس راهور فراجا بود.

سردار حسینی رئیس پلیس راهور فراجا شد

با حکم سردار احمدرضا رادان؛ فرمانده کل انتظامی، سردار سید تیمور حسینی؛ رئیس پلیس راهور فراجا شد.

گفتنی است که پیش از این سردار حسینی؛ جانشین رئیس پلیس راهور فراجا بود.