رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجوز مشروط شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو

مجوز مشروط شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو سخنگوی شورای رقابت: در مصوبه اخیر شورای رقابت بنا شد تا به خودروسازان اجازه داده شود در صورت افزایش تولید بتوانند خودرو‌های مازاد از برنامه تولید را با قیمت جدید عرضه کنند. اگر خودروساز بتواند در هر یک از محصولات بیش از برنامه تعیین شده توسط وزارت […]

مجوز مشروط شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو

سخنگوی شورای رقابت:
در مصوبه اخیر شورای رقابت بنا شد تا به خودروسازان اجازه داده شود در صورت افزایش تولید بتوانند خودرو‌های مازاد از برنامه تولید را با قیمت جدید عرضه کنند.

اگر خودروساز بتواند در هر یک از محصولات بیش از برنامه تعیین شده توسط وزارت صمت، محصول تولید کند، می‌تواند خودرو‌های مازاد را با قیمت جدید عرضه کند تا مشوقی برای افزایش تولید باشد.

پیشتر اعلام شد، با امضای صورت‌جلسه‌ای بین وزارت صمت و ۲ خودروساز بزرگ، مقرر گردید تا پایان سال ایران خودرو و سایپا هر کدام ۶۰ هزار خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به مردم بفروشند.