رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت: ادعای مهاجری در مورد رد صلاحیت روحانی دروغ است

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت: ادعای مهاجری در مورد رد صلاحیت روحانی دروغ است مهاجری، مدعی شده بود که رئیس‌جمهور باعث شده تا روحانی در انتخابات خبرگان رد صلاحیت شود. پس از تکذیب دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، مهاجری از اصلاح توییتش خبرداد.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت: ادعای مهاجری در مورد رد صلاحیت روحانی دروغ است

مهاجری، مدعی شده بود که رئیس‌جمهور باعث شده تا روحانی در انتخابات خبرگان رد صلاحیت شود.

پس از تکذیب دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، مهاجری از اصلاح توییتش خبرداد.