رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موافقت هیئت‌مدیره پرسپولیس با جدایی گل‌محمدی

موافقت هیئت‌مدیره پرسپولیس با جدایی گل‌محمدی اعضای هیئت مدیره در جلسه خود با جدایی این مربی موافقت کردند و به رضا درویش ماموریت دادند تا پس از توافق با گل‌محمدی بر سر جدایی، مذاکرات با گزینه‌های خارجی برای انتخاب سرمربی جدید را از فردا آغاز کند./تسنیم

موافقت هیئت‌مدیره پرسپولیس با جدایی گل‌محمدی

اعضای هیئت مدیره در جلسه خود با جدایی این مربی موافقت کردند و به رضا درویش ماموریت دادند تا پس از توافق با گل‌محمدی بر سر جدایی، مذاکرات با گزینه‌های خارجی برای انتخاب سرمربی جدید را از فردا آغاز کند./تسنیم