رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علام جرم دادستانی تهران علیه برخی چهره‌‍‌ها به‌‍‌دلیل اظهارات خلاف قانون پس از حادثۀ تروریستی کرمان

علام جرم دادستانی تهران علیه برخی چهره‌‍‌ها به‌‍‌دلیل اظهارات خلاف قانون پس از حادثۀ تروریستی کرمان برخی از چهره‌ها که پس از حادثۀ تروریستی کرمان، اظهارات خلاف اخلاق و قانون کرده بودند از سوی دادستانی تهران احضار و علیه این افراد اعلام جرم صورت گرفت. متهمان که شامل ۷ چهرۀ مشهور فضای مجازی هستند جهت […]

علام جرم دادستانی تهران علیه برخی چهره‌‍‌ها به‌‍‌دلیل اظهارات خلاف قانون پس از حادثۀ تروریستی کرمان

برخی از چهره‌ها که پس از حادثۀ تروریستی کرمان، اظهارات خلاف اخلاق و قانون کرده بودند از سوی دادستانی تهران احضار و علیه این افراد اعلام جرم صورت گرفت.

متهمان که شامل ۷ چهرۀ مشهور فضای مجازی هستند جهت ارائۀ توضیحات به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند.

همچنین دادسرای تهران علیه صادق زیباکلام نیز که ادعاهایی را در رابطه با حادثۀ تروریستی کرمان مطرح کرده بود نیز اعلام جرم کرده است. زیباکلام باید جهت ارائۀ توضیحات دربارۀ ادعاهای خود در مرجع قضایی حضور پیدا کند.

در پی راه‌اندازی چالش غیراخلاقی از سوی یک خواننده در فضای مجازی، برای نامبرده پرونده قضایی تشکیل و به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد./فارس