رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صنعا: آمریکا و انگلیس بهای سنگینی می‌پردازند

صنعا: آمریکا و انگلیس بهای سنگینی می‌پردازند «علی القحوم» از رهبران انصارالله یمن: نیروهای مسلح یمن به کشتی‌های جنگی آمریکایی و انگلیسی در دریای سرخ پاسخ داد. جنگ در دریای سرخ شعله‌ور است و پایگاه ‌های نظامی آمریکایی و انگلیسی را هدف قرار دادیم. معاون وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن: کشور ما تحت تجاوز […]

صنعا: آمریکا و انگلیس بهای سنگینی می‌پردازند

«علی القحوم» از رهبران انصارالله یمن:

نیروهای مسلح یمن به کشتی‌های جنگی آمریکایی و انگلیسی در دریای سرخ پاسخ داد.

جنگ در دریای سرخ شعله‌ور است و پایگاه ‌های نظامی آمریکایی و انگلیسی را هدف قرار دادیم.

معاون وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن:

کشور ما تحت تجاوز نظامی گسترده کشتی‌ها، زیردریایی‌ها و جنگنده‌های آمریکایی قرار گرفت.

بدون شک، لندن و واشنگتن باید آماده پرداخت بهای سنگینی شوند.