رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رأی دادن یک واجب شرعی و مثل دو رکعت نماز صبح است

امام جمعه مشهد: رأی دادن یک واجب شرعی و مثل دو رکعت نماز صبح است

امام جمعه مشهد: رأی دادن یک واجب شرعی و مثل دو رکعت نماز صبح است