رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پلمب دفتر دو ایرلاین متخلف در فرودگاه مهرآباد

پلمب دفتر دو ایرلاین متخلف در فرودگاه مهرآباد معاون اداره کل تعزیرات در بازدید سرزده از مهرآباد: مشخص شد تنها یک شرکت با قیمت مصوب اقدام به فروش بلیط هواپیما می‌کرده و دیگر شرکت‌ها در یک هفته گذشته بصورت غیر قانونی و بدون مستند قانونی قیمت بلیط را افزایش داده بودند. ظرف ۷۲ ساعت آینده […]

پلمب دفتر دو ایرلاین متخلف در فرودگاه مهرآباد

معاون اداره کل تعزیرات در بازدید سرزده از مهرآباد:
مشخص شد تنها یک شرکت با قیمت مصوب اقدام به فروش بلیط هواپیما می‌کرده و دیگر شرکت‌ها در یک هفته گذشته بصورت غیر قانونی و بدون مستند قانونی قیمت بلیط را افزایش داده بودند.

ظرف ۷۲ ساعت آینده قیمت‌ها اصلاح و با متخلفان برخورد خواهد شد.

مقرر شد نرخ فروش بر مبنا نرخ مصوب در ۴ ترمینال مستقر در فرودگاه مهرآباد نصب شود.

دفتر دو ایرلاین متخلف در روند این بازدید سرزده، پلمب شدند.