رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرعبداللهیان:آمریکا حمایت از تل‌آویو را متوقف کند تا امنیت به منطقه بازگردد.

امیرعبداللهیان:آمریکا حمایت از تل‌آویو را متوقف کند تا امنیت به منطقه بازگردد.

امیرعبداللهیان:آمریکا حمایت از تل‌آویو را متوقف کند تا امنیت به منطقه بازگردد.