رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هزار عملیات‌ مانند حادثه کرمان در کشور خنثی شده است

هزار عملیات‌ مانند حادثه کرمان در کشور خنثی شده است وزیر کشور: این اتفاقی که در کرمان افتاد، یکی از هزاران اتفاق بود و هزار مورد از اینگونه عملیات‌ها در کشور خنثی شده بود. دشمن به همه تروریست‌ها خط می‌دهد. حجم حملات سایبری زیاد است و آنها دیوانه‌وار حمله می‌کنند. موضوع بنزین یکی از آن‌ها […]

هزار عملیات‌ مانند حادثه کرمان در کشور خنثی شده است

وزیر کشور: این اتفاقی که در کرمان افتاد، یکی از هزاران اتفاق بود و هزار مورد از اینگونه عملیات‌ها در کشور خنثی شده بود.

دشمن به همه تروریست‌ها خط می‌دهد. حجم حملات سایبری زیاد است و آنها دیوانه‌وار حمله می‌کنند. موضوع بنزین یکی از آن‌ها است و از این دست فراوان است.