رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وینفرد شفر سرمربی سابق استقلال به عنوان سرمربی صنعت نفت آبادان انتخاب شد.

وینفرد شفر سرمربی سابق استقلال به عنوان سرمربی صنعت نفت آبادان انتخاب شد. وینفرد شفر پس از قبول هدایت صنعت نفت، در نخستین بازی لیگ برتری باید به مصاف استقلال برود.

وینفرد شفر سرمربی سابق استقلال به عنوان سرمربی صنعت نفت آبادان انتخاب شد.

وینفرد شفر پس از قبول هدایت صنعت نفت، در نخستین بازی لیگ برتری باید به مصاف استقلال برود.