رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت کله پاچه هم نجومی شد

قیمت کله پاچه هم نجومی شد رئیس اتحادیه چایخانه‌داران، طباخان و آشکده‌های کرج گفت: با افزایش بهای گوشت، مصرف کله پاچه گوسفندی که پیش از این خوراک محبوب ایرانی محسوب می‌شد، در سفره خانواده کمرنگ‌تر شده و طباخی‌ها کساد و رو به تعطیلی هستند.

قیمت کله پاچه هم نجومی شد

رئیس اتحادیه چایخانه‌داران، طباخان و آشکده‌های کرج گفت:

با افزایش بهای گوشت، مصرف کله پاچه گوسفندی که پیش از این خوراک محبوب ایرانی محسوب می‌شد، در سفره خانواده کمرنگ‌تر شده و طباخی‌ها کساد و رو به تعطیلی هستند.