رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جایی که مسئولانی ایرانی زندگی می‌کنند با ایرانی که ما در آن زندگی می‌کنیم فرق دارد؛ فقط سیرابی امسال سه بار گران شده!

جایی که مسئولانی ایرانی زندگی می‌کنند با ایرانی که ما در آن زندگی می‌کنیم فرق دارد؛ فقط سیرابی امسال سه بار گران شده! روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: آن‌چه مسئولان محترم می‌گویند و آمار‌هایی که اعلام می‌کنند در یک ایرانِ دیگر است و الا در ایرانِ ما، قیمت‌ها چیز دیگری است. از این خبرهایی که اعلام […]

جایی که مسئولانی ایرانی زندگی می‌کنند با ایرانی که ما در آن زندگی می‌کنیم فرق دارد؛ فقط سیرابی امسال سه بار گران شده!

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

آن‌چه مسئولان محترم می‌گویند و آمار‌هایی که اعلام می‌کنند در یک ایرانِ دیگر است و الا در ایرانِ ما، قیمت‌ها چیز دیگری است. از این خبرهایی که اعلام می‌شود هم خبری نیست.

وضعِ واقعی ما مثل حال مردم اروپا است در گزارش‌هایی که تلویزیون پخش می‌کند! نه گزارش‌هایی که راوی حال مردمِ ایرانِ مسئولان است.