رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسوولانی که برای اعلام کاهش رشد ⁧نقدینگی ⁩از هم سبقت می‌گرفتند، چرا سکوت کرده‌اند؟

رییس‌کل اسبق بانک مرکزی: مسوولانی که برای اعلام کاهش رشد ⁧نقدینگی ⁩از هم سبقت می‌گرفتند، چرا سکوت کرده‌اند؟

رییس‌کل اسبق بانک مرکزی: مسوولانی که برای اعلام کاهش رشد ⁧نقدینگی ⁩از هم سبقت می‌گرفتند، چرا سکوت کرده‌اند؟