رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بلینکن: تا مسئله فلسطین حل نشود منطقه روی آرامش نخواهد دید

بلینکن: تا مسئله فلسطین حل نشود منطقه روی آرامش نخواهد دید وزیر امور خارجه آمریکا: معادله جدیدی در خاورمیانه برقرار شده که به موجب ان همسایه‌های عرب و مسلمان اسرائیل آماده ادغام اسرائیل در منطقه هستند اما آنها به صورت مشابه به مسیری برای تشکیل یک کشور فلسطینی هم متعهد هستند. هم کشورهای عربی و […]

بلینکن: تا مسئله فلسطین حل نشود منطقه روی آرامش نخواهد دید

وزیر امور خارجه آمریکا:
معادله جدیدی در خاورمیانه برقرار شده که به موجب ان همسایه‌های عرب و مسلمان اسرائیل آماده ادغام اسرائیل در منطقه هستند اما آنها به صورت مشابه به مسیری برای تشکیل یک کشور فلسطینی هم متعهد هستند.

هم کشورهای عربی و هم واشنگتن معتقدند تا زمانی که این مسئله حل و فصل نشود نه اسرائیل و نه منطقه روی صلح، ثبات و امنیت نخواهد دید.