رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر خارجه عربستان: ریاض، اسرائیل را در صورت حل مسئله فلسطین به رسمیت می‌شناسد

وزیر خارجه عربستان: ریاض، اسرائیل را در صورت حل مسئله فلسطین به رسمیت می‌شناسد وزیر خارجه عربستان سعودی در پاسخ به این پرسش که آیا عربستان سعودی پس از حل مناقشه فلسطین می‌تواند به عنوان بخشی از یک توافق، اسرائیل را به رسمیت بشناسد، گفت “مطمئنا” می‌تواند./ دویچه وله

وزیر خارجه عربستان: ریاض، اسرائیل را در صورت حل مسئله فلسطین به رسمیت می‌شناسد

وزیر خارجه عربستان سعودی در پاسخ به این پرسش که آیا عربستان سعودی پس از حل مناقشه فلسطین می‌تواند به عنوان بخشی از یک توافق، اسرائیل را به رسمیت بشناسد، گفت “مطمئنا” می‌تواند./ دویچه وله