رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش فرانسه به عملیات ضدتروریستی سپاه

واکنش فرانسه به عملیات ضدتروریستی سپاه وزارت خارجه فرانسه عملیات ضدتروریستی سپاه در عراق علیه مواضع و مقر موساد را محکوم و آن را تضعیف حاکمیت ملی عراق دانست.

واکنش فرانسه به عملیات ضدتروریستی سپاه

وزارت خارجه فرانسه عملیات ضدتروریستی سپاه در عراق علیه مواضع و مقر موساد را محکوم و آن را تضعیف حاکمیت ملی عراق دانست.