رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پاک کردن صورت مسئله  یعنی دقیقا همین!

پاک کردن صورت مسئله  یعنی دقیقا همین! مدیر گردشگری منطقه قشم راحت ترین کار ممکن را انجام داده و برای اینکه بعضاً قایق های تفریحی موسیقی پخش می‌کنند گفته نصب تجهیزات پخش موسیقی کلاً ممنوع است!

پاک کردن صورت مسئله  یعنی دقیقا همین!

مدیر گردشگری منطقه قشم راحت ترین کار ممکن را انجام داده و برای اینکه بعضاً قایق های تفریحی موسیقی پخش می‌کنند گفته نصب تجهیزات پخش موسیقی کلاً ممنوع است!