رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیشنهاد مزد منطقه‌ای وزارت اقتصاد رد شد

پیشنهاد مزد منطقه‌ای وزارت اقتصاد رد شد در حالی پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر دستمزد منطقه‌ای در جلسه دیروز کمیته مزد ۱۴۰۳ کارگران مطرح گردید که با مخالفت قاطع نمایندگان کارگران و سازمان تامین اجتماعی مواجه شد. نماینده گارگران در کمیته مزد: به دولت گفتیم چرا دستمزد منطقه‌ای را برای کارمندان زیرمجموعه خود اجرا نمی‌کند […]

پیشنهاد مزد منطقه‌ای وزارت اقتصاد رد شد

در حالی پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر دستمزد منطقه‌ای در جلسه دیروز کمیته مزد ۱۴۰۳ کارگران مطرح گردید که با مخالفت قاطع نمایندگان کارگران و سازمان تامین اجتماعی مواجه شد.

نماینده گارگران در کمیته مزد: به دولت گفتیم چرا دستمزد منطقه‌ای را برای کارمندان زیرمجموعه خود اجرا نمی‌کند و فقط به دنبال محرومیت مزدی کارگران است. بحث سبد معیشت کارگران برای تعیین دستمزد ۱۴۰۳ هم در جلسه دیروز کمیته مزد مطرح نشد.