رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بدترین ساعت ها در اینترنت ایران مشخص شد: ساعت های ۲۰ تا ۲۳ هر روز

بدترین ساعت ها در اینترنت ایران مشخص شد: ساعت های ۲۰ تا ۲۳ هر روز کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران در گزارشی اعلام کرد: برای بررسی دقیق تر وضعیت اینترنت، ساعت های مختلف شبانه روز را به عنوان یک متغیر مهم مورد بررسی قرار دادیم. وضعیت اینترنت در آبان ۱۴۰۲ را از […]

بدترین ساعت ها در اینترنت ایران مشخص شد: ساعت های ۲۰ تا ۲۳ هر روز

کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران در گزارشی اعلام کرد: برای بررسی دقیق تر وضعیت اینترنت، ساعت های مختلف شبانه روز را به عنوان یک متغیر مهم مورد بررسی قرار دادیم.

وضعیت اینترنت در آبان ۱۴۰۲ را از نظر شاخص تاخیر (Latency ) از دو پروایدر همراه اول و ایرانسل رصد کردیم؛ همانطور که مشخص است از ساعت های ۱۷ تا ۲۳ همزمان با افزایش مصرف کاربرها، Latency دسترسی به اینترنت نیز روندی افزایشی نشان می دهد.