رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش سازمان ملل به عملیات سپاه در سوریه و عراق

واکنش سازمان ملل به عملیات سپاه در سوریه و عراق: نگرانیم خواهان نهایت خویشتنداری هستیم؛ وضعیت منطقه شکننده است و می‌تواند منجر به اشتباه محاسباتی با عواقب بدتر شود نگرانی‌های امنیتی میان ایران و عراق باید به صورت مسالمت آمیز و از طریق گفت‌وگو حل شود

واکنش سازمان ملل به عملیات سپاه در سوریه و عراق:

نگرانیم

خواهان نهایت خویشتنداری هستیم؛ وضعیت منطقه شکننده است و می‌تواند منجر به اشتباه محاسباتی با عواقب بدتر شود

نگرانی‌های امنیتی میان ایران و عراق باید به صورت مسالمت آمیز و از طریق گفت‌وگو حل شود