رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بلینکن: پاره کردن توافق هسته‌ای با ایران اشتباهی بزرگ بود

بلینکن: پاره کردن توافق هسته‌ای با ایران اشتباهی بزرگ بود وزیر امور خارجه آمریکا: برنامه هسته‌ای ایران در زمان اجرای برجام محدود شده بود به نظر من خروج از توافق هسته‌ای ایران یک اشتباه بزرگ بود. در حال حاضر در موقعیتی قرار داریم که نمی‌خواستیم در آن باشیم.

بلینکن: پاره کردن توافق هسته‌ای با ایران اشتباهی بزرگ بود

وزیر امور خارجه آمریکا:

برنامه هسته‌ای ایران در زمان اجرای برجام محدود شده بود

به نظر من خروج از توافق هسته‌ای ایران یک اشتباه بزرگ بود.

در حال حاضر در موقعیتی قرار داریم که نمی‌خواستیم در آن باشیم.