رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جیش الظلم مسئولیت ترور شهید جاودان فر را برعهده گرفت

جیش الظلم مسئولیت ترور شهید جاودان فر را برعهده گرفت گروهک تروریستی جیش الظلم مسئولیت ترور سرهنگ پاسدار شهید جاودان‌فر را برعهده گرفت.

جیش الظلم مسئولیت ترور شهید جاودان فر را برعهده گرفت

گروهک تروریستی جیش الظلم مسئولیت ترور سرهنگ پاسدار شهید جاودان‌فر را برعهده گرفت.