رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توییت معنادار حسن روحانی پس از صحبت‌های دیروز امیرعبداللهیان

توییت معنادار حسن روحانی پس از صحبت‌های دیروز امیرعبداللهیان با فرید ذکریا که گفته بود ما شبانه روز به دنبال احیای برجام هستیم.

توییت معنادار حسن روحانی پس از صحبت‌های دیروز امیرعبداللهیان با فرید ذکریا که گفته بود ما شبانه روز به دنبال احیای برجام هستیم.