رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عبدالرضا داوری :آخرین بار که به حسن روحانی رای دادم،سال ۷۸ ودر مجلس ششم بود

عبدالرضا داوری ،فعال سیاسی در کانال تلگرام نوشت:آخرین بار که به حسن روحانی رای دادم،سال ۷۸ ودر مجلس ششم بود.اما اینک خرد وتدبیر و پختگی سیاسی اودر برابر رد صلاحیت تصویری در تراز حسن پیرنیاو احمد قوام در ذهنم تصویر کرد که زبانم را به تحسین می گشاید. روحانی بزرگترین سیاستمدار معاصر ایران است که […]

عبدالرضا داوری ،فعال سیاسی در کانال تلگرام نوشت:آخرین بار که به حسن روحانی رای دادم،سال ۷۸ ودر مجلس ششم بود.اما اینک خرد وتدبیر و پختگی سیاسی اودر برابر رد صلاحیت تصویری در تراز حسن پیرنیاو احمد قوام در ذهنم تصویر کرد که زبانم را به تحسین می گشاید.
روحانی بزرگترین سیاستمدار معاصر ایران است که آینده منطقه را خواهد ساخت.