رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی شورای نگهبان: انتخابات خبرگان در حوزه‌ای که داوطلب کافی وجود ندارد برگزار نمی‌شود

سخنگوی شورای نگهبان: انتخابات خبرگان در حوزه‌ای که داوطلب کافی وجود ندارد برگزار نمی‌شود شرط برگزاری انتخابات در همه حوزه‌های انتخابیه برخورداری از فضا و شرایط رقابتی است.

سخنگوی شورای نگهبان: انتخابات خبرگان در حوزه‌ای که داوطلب کافی وجود ندارد برگزار نمی‌شود

شرط برگزاری انتخابات در همه حوزه‌های انتخابیه برخورداری از فضا و شرایط رقابتی است.