رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رائفی‌پور: پس از حماسه خراسان جنوبی، صلاحیت مرتضوی مقدم تایید نشد!

رائفی‌پور: پس از حماسه خراسان جنوبی، صلاحیت مرتضوی مقدم، رئیس سابق دیوان عالی کشور برای مجلس خبرگان تایید نشد!

رائفی‌پور: پس از حماسه خراسان جنوبی، صلاحیت مرتضوی مقدم، رئیس سابق دیوان عالی کشور برای مجلس خبرگان تایید نشد!